Welkom

Achtergrond7

GROEN

Afgelopen week werden we bezocht door de inspectie van het basisonderwijs.

Na bijna drie jaar onder verscherpt toezicht te hebben hebben gestaan, heeft de inspectie een positief oordeel over OBS De Zeijer Hoogte gegeven.

Hier zijn we uiteraard heel erg blij mee.

 

Welkom op de website van OBS De Zeijer Hoogte

 

OBS De Zeijer Hoogte is een openbare school.

                                                

Openbaar betekent dat de school toegankelijk is voor iedereen. Een openbare school is een school waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond, van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. In het openbaar onderwijs krijgt het kind de gelegenheid kennis te maken met diverse opvattingen, overtuigingen en denkbeelden, leert het deze waarderen en hiervoor open te staan.

 

We streven naar een positief klimaat dat zich onder andere kenmerkt door het geven van positieve feedback ten opzichte van leerlingen en het creëren van een veilige en rustige omgeving. Pedagogische afstemming tussen leerkracht, leerling en ouders is daarbij van groot belang.

 

Dit betekent dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin ieder­een zich, ongeacht zijn of haar mogelijkheden of prestaties, gelukkig kan voelen en geaccepteerd weet. Een omgeving vol ontwikkelingskansen voor elk individu.

 

Kortom: we trachten steeds elk kind datgene te geven, wat het in elk stadium van zijn ontwikkeling, nodig heeft met het oog op zijn specifieke eigenschappen.

 

                                                                

OBS De Zeijer Hoogte     

Ubbenaseweg 7, 9491 AA Zeijen
0592-291476
 
Mijn Omgeving Online: